peniądze gotówka oszczędzanie

Wpływ inflacji na gospodarkę

W każdym kraju z gospodarką rynkową na gospodarkę ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich niewątpliwie jest zjawisko inflacji. Rozumiane jako wzrost średniego poziomu cen w gospodarce. Ewentualnie zamiennie tłumaczone prostym określeniem, jakim jest spadek wartości pieniądza. Rządy dysponują narzędziami, które z mniejszym lub większym skutkiem pomagają panować nad zjawiskiem inflacji. Jednak jest to czynnik, którego nie da się zaplanować i do końca przewidzieć. Zaś reakcja banku centralnego następuje z opóźnieniem.

Inflacja jest zjawiskiem pożądanym

Fot: freeimages.com
Fot: freeimages.com

Z punktu widzenia tylko konsumentów indywidualnych inflacja nie jest pożądanym zjawiskiem. Oznacza przecież spadek wartości pieniędzy. Również oszczędności przechowywanych w bankach na kontach osobistych, oszczędnościowych i lokatach. Tymczasem dla ogółu gospodarki inflacja jest czymś dobrym. Stymuluje wzrost gospodarczy i napędza produkcję oraz konsumpcję. Niepożądana jest tylko inflacja nie kontrolowana, której stopa w skali roku osiąga wartość dwucyfrową. Naturalnie utrzymujący się i pożądany dla gospodarki rozwijającej się lub rozwiniętej poziom nie powinien przekraczać najczęściej 5% r/r.

Inflacja pełzająca (do 5% r/r):

  • Stymuluje zwykle niewielki wzrost płac. Naciski na podwyżki są niewielkie, ponieważ większość towarów codziennej potrzeby nie drożeje zbyt mocno w skali roku.
  • Przedsiębiorstwa odczuwają stabilną sytuację cenową i mogą inwestować w sposób zrównoważony.
  • Banki udzielają kredytów w umiarkowanym stopniu i oferują zwykle oprocentowanie podstawowych produktów oszczędnościowych (lokaty, obligacje) w wysokości pozwalającej zachować wartość pieniądza.
  • Wpływ inflacji na kurs krajowej waluty jest niewielki.

Hiperinflacja (50% w skali miesiąca i więcej)

  • Pracownicy nie dostają środków wystarczających na codzienne potrzeby. Pewne są strajki i może dojść do rewolucji. Gwałtownie wzrasta bezrobocie.
  • Przedsiębiorcy nie są w stanie normalnie funkcjonować obliczu tak dynamicznego wzrostu cen.
  • Banki nie radzą sobie z rosnącą ilością gotówki w obiegu i ciągle zwiększającymi się nominałami.
  • Krajowa waluta gwałtownie osłabia się w stosunku do innych walut.
Wysokość inflacji i wzrost gospodarczy
peniądze gotówka oszczędzanie
freeimages.com

W obliczu najbardziej pożądanej inflacji pełzającej wzrost gospodarczy jest nieduży, ale bardziej stabilny (w granicach do kilku procent w skali roku). Występuje mniejsze ryzyko powstawania baniek spekulacyjnych i krachów. Banki Centralne większości krajów starają się utrzymać inflację na takim poziomie. Interwencje w wysokość stóp procentowych nie są zbyt częste, gdyż nad inflacja pełzającą łatwiej jest zapanować.
Gdy dojdzie do hiperinflacji gospodarka nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo. Następuje całkowita utrata zaufania do krajowej waluty, która jest błyskawicznie zamieniana na inne waluty i towary. Zanika działalność inwestycyjna, gwałtownie spada produkcja i rośnie bezrobocie. Bank Centralny nie jest w stanie panować nad inflacją i zmuszony jest do drukowania banknotów o coraz wyższych nominałach. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe powstrzymywanie się od sprzedaży dóbr w krajowej walucie, która gwałtownie traci na wartości.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Jeden komentarz do “Wpływ inflacji na gospodarkę”

  1. Oficjalna inflacja to niestety tylko pobożne życzenia naszego rządu z wyliczeniami robionymi przez GUS na ich zamówienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *