Zmiana regulaminu i nowe produkty w Banku Smart

Niedawno Bank Smart rozesłał mailing do swoich klientów. W treści wiadomości informuje o min. poszerzeniu oferty o konta i karty walutowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych. Wprowadzono także kilka zmian w regulaminie i nowe funkcjonalności w systemie. Polecam zapoznać się ze szczegółami, które zamieszczam poniżej.bank-smart-opinie

Bank SMART informuje, że w związku z planowanym rozszerzeniem oferty o rachunki i debetowe karty walutowe dla klientów indywidualnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wdrożeniem nowych funkcjonalności m.in. przelewów europejskich w standardzie SEPA, usługi korzystnych przewalutowań oraz możliwości ustanowienie pełnomocnika do rachunku, zmianie ulegają postanowienia:

  • „Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych oraz o wydawanie kart płatniczych dla klientów indywidualnych Banku SMART”,
  • „Regulaminu rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART”,
  • „Regulaminu kart płatniczych wydawanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART”,

dotyczące klientów indywidualnych, oraz

  • „Umowy ramowej o prowadzenie przez Bank SMART rachunków bankowych oraz o wydawanie kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,”
  • „Regulaminu rachunków bankowych oferowanych przez Bank SMART osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą”,
  • „Regulaminu kart płatniczych wydawanych przez Bank SMART osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą”,

dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Daty wprowadzenia zmian

Samo konto osobiste opisywałem już we wpisie zawierającym opinie o Banku Smart, polecałem również osobiste konto w Millennium, więc przejdźmy teraz do pozostałych zmian. Dla Klientów indywidualnych, którzy otworzyli rachunek w Banku SMART do dnia 10 lutego 2015 roku włącznie, zmiany wchodzą w życie z dniem 11 kwietnia 2015 roku.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo złożyć wniosek o produkty i usługi których dotyczą zmiany za pośrednictwem Bankowości Mobilnej lub Bankowości Internetowej Banku SMART, bez konieczności zachowania terminu, o którym mowa powyżej.

Dla Klientów posiadających w Banku SMART rachunki bankowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zmiany obowiązują od 11 lutego 2015 r.

W związku z powyższymi zmianami informujemy, że zmianie ulega również „Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART” w zakresie nowych opłat i prowizji od:

  • 11 lutego 2015 roku dla rachunków bankowych oferowanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,
  • 11 kwietnia 2015 roku dla Rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym.

Nowe stawki procentowe

Jednocześnie informujemy o uruchomieniu od dnia 12 lutego 2015 roku stawek oprocentowania specjalnego dla rachunków oszczędnościowych i lokacyjnych prowadzonych w PLN (otwartych do dnia 11 lutego 2015 roku).

Nowa „Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków Banku SMART” została rozszerzona również o stawki oprocentowania dla nowych produktów oszczędnościowych udostępnionych Klientom Banku SMART.

Treść wszystkich dokumentów wskazanych w niniejszej wiadomości oraz szczegółowe informacje o zmianach dostępne są na stronie internetowej Banku banksmart.pl.

Jeżeli zmiany nie spotkają się z Państwa akceptacją, przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu w trybie określonym w regulaminie:

Klienci indywidualni

Jako Klienci indywidualni mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian do daty ich wejścia w życie, tj. do dnia 11 kwietnia 2015 roku. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian nie zgłoszą Państwo Bankowi sprzeciwu, uznaje się, że wyrazili Państwo na nie zgodę.

Przed datą wejścia w życie proponowanych zmian, mogą Państwo również wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

W przypadku, gdy do daty wejścia w życie proponowanych zmian zgłoszą Państwo sprzeciw, ale nie dokonają wypowiedzenia umowy, wygasa ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Jako Klienci posiadający rachunki prowadzone dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od daty ich wejścia w życie. Zgłoszenie sprzeciwu będzie jednak skutkowało rozwiązaniem umowy.

Mają Państwo również prawo wypowiedzenia umowy z powodu proponowanych zmian. Jej rozwiązanie następuje wówczas z upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Bank wypowiedzenia umowy. Do dnia rozwiązania umowy zastosowanie mają zapisy regulaminów obowiązujących Państwa dotychczas.

Jeżeli w terminie 14 dni od daty wejścia w życie zmian nie zgłoszą Państwo sprzeciwu lub nie wypowiedzą umowy uznaje się, że wyrazili Państwo na nie zgodę i zmieniony Regulamin Rachunków będzie obowiązywał Państwa od dnia jego wprowadzenia przez Bank SMART.

Źródło: mailing od banksmart.pl

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *